SSD土生200の家:長期優良住宅先導的モデル

長期優良住宅先導的モデル 採択事業

設 計     DID一級建築士事務所 式 田 完

構造設計    遊建築設計

施 工     ムツミ建設株式会社

 

2010102210550000_52010111214130000

 

20101112141400002010111214150000

 

b_01

 

b_06

 

b_10b_11

 

b_13b_16

 

b_18

b_23b_24